A journey to a sustainable future

Het verhaal van Ekofish Group is het verhaal van de Urker familie De Boer. Een familie die al generaties lang liefde heeft voor de zee en het vissersbestaan. Een familie die toekomstige generaties een gezonde zee wil nalaten.

Het verhaal van Ekofish Group begint bij Louwe de Boer (1914-2006), één van de grondleggers van de Urker visserijvloot en een rasechte ondernemer. De tong en schol die hij vanaf de jaren dertig met zijn houten botter op de toenmalige Zuiderzee (later IJsselmeer) en Noordzee ving, werd verhandeld op Urk en in IJmuiden en was gezond en energierijk voedsel voor de Urkers en de rest van Nederland.

Zijn zeven zoons volgden in zijn voetsporen en gingen ook vissen. Ze vervingen de houten, kwetsbare botters door stalen schepen. De Noordzeekotters van de gebroeders De Boer vormden in de jaren tachtig de grootste vloot van Nederland. Met maar liefst 21 kotters vestigde het bekende Urker vissersgeslacht De Boer definitief zijn naam. De vis, voornamelijk tong en schol, vond zijn weg naar Nederland en het buitenland.

In 2000 stapte de oudste zoon van Louwe, Meindert de Boer (1940), met zijn zoons en drie kotters uit de familierederij. De hoge brandstofkosten vormden het begin van een intensieve zoektocht naar een economisch duurzame manier van vissen. De zoektocht leidde langs Duitsland, Engeland, Noorwegen en Zweden en eindigde in de haven van Thyborøn, Denemarken. Daar volgde een sprong in het diepe: de familie De Boer bouwde haar grootste kotter – en trots en glorie – om van boomkorvisserij naar twinrigvisserij, een relatief onbekende, maar qua brandstof goedkopere en duurzamere manier van vissen. Een enorm financieel risico, maar in de geest van het ondernemerschap van grootvader Louwe de Boer zette de familie de stap: Never give up!

In 2006 volgde de eerste onvergetelijke visreis met de nieuwe twinrigmethode. Waar vroeger de scheepsmotor op volle kracht ging tijdens het vissen, bleef het nu opvallend rustig in de machinekamer. Twijfel rees: was de goede beslissing genomen? Maar toen de netten na die gedenkwaardige eerste trek boven kwamen – overstromend van de beste kwaliteit vis – werd de intuïtie bevestigd: brandstofbesparend en duurzaam vissen ís mogelijk. Maar ook: wat we doen kan blijkbaar ook anders en beter. De drang tot innovatie zit sindsdien stevig verankerd in het DNA van de Ekofish Group.

De weg naar boven lag open. Totdat de supermarkten in 2007 besloten om schol, inmiddels in het rood op de viswijzer van het Wereld Natuur Fonds, uit de schappen te weren wegens overbevissing. Wéér inspireerden de levenslessen van grootvader Louwe de Boer – ‘het leven bestaat uit doen’ – tot het nemen van een gedurfde stap: het vissersbedrijf ging als eerste in gesprek met het Wereld Natuur Fonds over visserij en duurzaamheid. Dat leidde in 2009 tot de MSC-certificering van Ekofish Group, als eerste vissersbedrijf van Europa!

Het bedrijf is sindsdien uitgebreid met meer kotters die allemaal volgens de filosofie en kwaliteitsstandaard van Ekofish Group vissen: duurzaam, met respect voor het milieu én alleen met de beste kwaliteit vis. Sinds 2008 neemt Ekofish Group daarom de verwerking en handel van haar visvangsten steeds meer in eigen hand. Met één doel: de vis zo snel en vers mogelijk op het bord van de consument brengen.

Het verhaal van Ekofish Group is er één van liefde voor de zee en het vissersbestaan, maar ook van buiten gebaande wegen durven treden en doorzetten én overwinnen bij tegenslag. Een verhaal van respect voor de natuur, maar ook van een natuurlijke drang tot innoveren die al sinds grootvader Louwe de mannen van de familie De Boer drijft.

De kleinste kinderen van de familie De Boer bouwen van hun Lego geen auto’s en boerderijen, maar vissersschepen. Een visserman wordt niet gemaakt, maar geboren. Ekofish Group wil de toekomstige generaties een gezonde zee nalaten. Een extra goede reden om duurzaamheid hoog in het vaandel te houden!